E-waste dan Klik Dengan Bijak

25 Oktober 2017 | Rabu
9.00 pagi – 1.00 petang | Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas, Melaka

Tujuan:
Bertujaun untuk meberikan kesedaran e-waste dan program KDB pada hari tersebut.

Kelebihan:
1. Merapatkan jurang antara satu sama lain.
2. Menjalinkan kerjasama diantara komuniti setempat dan luar.
3. Menghargai komuniti dan ahli yang banyak membantu dalam merealisasikan sesuatu aktiviti.
4. Berkongsi idea dan pendapat serta mengambil kira inisiatif yang diusulkan serta bekerjasama dalam menjayakan apa yang dihajati.

Penglibatan:
Para pelajar sekolah.(Pelajar PT3)

Aktiviti Berkaitan:
Taklimat, Klik dengan Bijak, Mobile E-Waste.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama